Latest News and Trends

小米申请雷军超大杯商标被驳回

天眼查App显示,近期,小米科技有限责任公司申请的多个“雷军超大杯”商标流程变更为“驳回通知发文”,这些商标均申请于2021年7月,国际分类含广告销售、啤酒饮料、食品等。不过,该公司申请的多个“XIAOMI XL”“XL CUP”“XIAOMI XL CUP”商标状态已变更为“初审公告”。